.:Vigrid Forsiden:.

La de små barna komme til Vigrid
Offensiv overfor våre Nordiske Barn

Utviklingen av et etnisk/religiøst samfunn som starter helt fra grunnen av må nødvendigvis gjennomgå flere faser i utviklingen sin. Det gjelder også for oss i Vigrid. Vi har gjennomlevd flere av disse fasene og oppnådd det som kalles navnegjenkjennelse på landsplan og folk flest har en viss peiling på hva vi står for. Prisen for å komme så langt på så kort tid som litt over 10 år har vært svært rimelig når vi ser hva vi har klart å få til på tross av knallhard terror fra statens volds- og hjernevaskingsapparat.

Den største av de utfordringene vi står overfor er den mest positive vi kan tenke oss. Vi åpner en bevisst og målrettet offensiv overfor våre Nordiske Barn for å hjelpe dem til å utvikle seg til sunne og livskraftige nordiske mennesker. Det er en oppgave som vi går til med liv og lyst og som vil gi oss mange herlige stunder. For ingenting er vel mer givende enn å være sammen med barn som viser oss tillit og gir oss av sitt utømmelige overskudd og sin kjærlighet.

Det er et par forhold som er grunnleggende og som må følges når vi har med barn å gjøre. Vi må være ærlige og ryddige i alt vi sier og alt vi gjør. Det er ingen som er så flinke til å gjennomskue uærlighet og dobbeltmoral som det barna er. Sier du for eksempel til et barn at det ikke skal ruse seg når det blir større og det ser at du gjør det så er du ferdig og vil høyst sannsynlig aldri vinne tilliten tilbake.

Viser du deg derimot som ærlig og rettskaffen tvers igjennom vil barnet tilgi deg feil og tabber du gjør i beste mening uten noen problemer.

Vi må i vår omgang med barna vise dem den samme respekt som vi viser voksne mennesker. Ja, kanskje egentlig en større respekt fordi barna er følsomme og lærer av hvordan du er mot dem. Med andre ord vil barn som vises respekt selv vise andre respekt senere i livet og vil bygge opp en selvrespekt som ikke kan læres gjennom ord.

Med andre ord må vi som har med opplæring og oppdragelse av barna å gjøre være klar over at vi fungerer som forbilder for dem. Hvis et barn liker oss ønsker det også å bli som oss og dele våre meninger og holdninger. Det er helt naturlig og ligger innebygd i dem.

Når vi så har bygget opp et slikt tillitsforhold til et barn må vi aldri svikte den tilliten barnet viser oss. Vi må vedlikeholde forholdet og "alltid" være tilgjengelig for å kunne hjelpe eller være sammen med det.

Som dere ser stilles det visse krav til oss, men jeg kan garantere dere at belønningen et tillitsfullt barn gir deg til gjengjeld er mangedobbelt den innsatsen du gjør.

Hvor starter vi så? Du starter der det er mest naturlig, nemlig med dine egne søsken eller andre barn i familien. Ta deg litt tid til dem hva enten det betyr å spille fotball, leke med dukker, gå i dyreparken eller på tivoli. Les gjerne et eventyr som for eksempel reveenka som vi har lagt ut på siden vår.

Og husk til slutt at vi aldri skal drive indoktrinering. Barn spør og vi svarer ut fra vår beste overbevisning og svarer vi ærlig og greit så vil barna ta det til seg. Og siden vi i Vigrid står for et naturlig og sunt livssyn så vil vi raskt vinne frem i forhold til det forkvaklete synet på samfunn og tilværelse som den statlige hjernevaskingen baserer seg på.

Lykke til og kontakt oss hvis det er noe du lurer på underveis.