.:Vigrid Forsiden:.

Anglozionistenes proxy-terrorister bak snikskytingen i Kiev

Video med full tekst av hva Estlands utenriksminister virkelig sa

Estlands utenriksminister, Urmas Paet, hadde en telefonsamtale med sjefen for EU's utenrikspolitikk, Catherine Ashton, som ble avlyttet og gjengitt i full offentlighet. Det han sa der bekrefter det mange av oss har regnet med; nemlig at snikskytterne var på Anglozionistenes side. "Anglozionistenes side" er et korrekt begrep å bruke når vi ser hendelsene i Ukraina i geopolitisk perspektiv. Bruker vi et lokalt begrep ville vi kalt dem "ukrainske opprørere og terrorister støttet av det Anglozionistiske Imperium".

Det er flere forhold som gjør det rimelig å tro at det var Zionistsiden som sto bak: 1. Yanukovich ville bare tape og ikke tjene på det. 2. Politifolk ble også skutt og drept. 3. Det ble også skutt etter journalister som var positive til Yanukovich. 4. Da Yanukovich var drevet ut ble det ikke foretatt noen rask gransking av drapene. Det er i seg selv grunn nok til å anse det som bevist at Ziosiden sto bak dem.

De som får kunnskap om slike forhold er topp-politikere som har tilgang til meget hemmelige etteretningsrapporter, og gjerne da muntlige i følsomme saker. Av og til prater de i telefon som jo lett kan tappes. Ref. Snowden-saken. Og det var hva som skjedde da Estlands utenriksminister hadde en fortrolig direkte telefonsamtale med Catherine Ashton. Den ble tappet og offentliggjort. Heldigvis.

Blogger og alternative medier som ikke er kontrollert av anglozionistene sprer dette raskt og så begynner makthavernes propagandaapparat med sine løgner og avledninger. Her er Dagbladets versjon i artikkelen "Krisa på Krimhalvøya" i dag den 5. mars 2014. Vi siterer:

"Estlands utenriksdepartement bekrefter at telefonsamtalen er ekte, men sier at det som ble sagt kun var "ting han hadde hørt" og ikke bekreftede meldinger. Altså fremmet han i denne telfonsamtalen påstander han selv hadde hørt og det er derfor ikke en verifisering av at snikskyterne var leid av Maidan-demonstranter. Du kan lese hele uttalelsen her: http://www.vm.ee/?q=en/node/19353 Putin har uttalt at det var Vesten som sto bak snikskyterne ved Maidan-plassen. Det er russiske nyhetsbyrå, som RT, som i dag har fremmet nyheten om at dette klippet bekrefter at snikskyterne ikke kom fra de ukrainske myndighetene, men var innleid av opprørerne selv. Her er det altså påstand mot påstand."

Så enkelt er det nok ikke å feie dette under teppet. Ser vi så på videoavspillingen av telefonsamtalen får vi følgende verifiserte uttalelse oversatt til norsk av meg:

Alt bevis viser at folk som ble drept av snikskytterne - både politi og folk fra gatene - at det var de samme snikskytterne som drepte folk fra begge sidene. Det var den samme operasjonsmetoden (handwriting), den samme typen kuler og det er virkelig foruroligende at den nye koalisjonsregjeringen ikke vil undersøke hva som virkelig hendte. Så det er nå en stadig sterkere forståelse for at det ikke var Yanukovich, men at det var noen fra den nye koalisjonen.

Sammenlign tekstene og se for deg selv. Husk at vi snakker om to topp-politikere som vet å veie sine ord og bruke dem riktig. En objektiv konklusjon kan derfor bare bli at Anglozionistene og deres proxy-terrorister selv sto bak drapene. Og igjen har vi fått bevist at norsk massepropagandaapparat ikke er til å stole på. Om det var noen tenkende personer igjen som trengete en slik bekreftelse. Det er ikke tilfeldig at det er vi i Vigrid som gjengir Paet fullstendig på norsk. Dagbladet gjorde det ikke. Det er det en grunn for.