.:Vigrid Forsiden:.

Antiglobalistisk Høyreside: Media - Hvor er de?
4. oktober 2019 - Tore W. Tvedt

Media-Fiasko - skaper Politisk Fiasko

Den antiglobalistiske høyresidens politiske resultater er en ren fiasko-historie og har vært det i alle år. Og det er det flere årsaker til. En av de mest åpenbare er mangel på innflytelse i den prosessen som danner folks holdninger. Det vil si påvirkningen vi mottar gjennom barnehager, skoler, universiteter og andre læreinstitusjoner. I et ensrettet samfunn, som det norske, skaper dette en felles politisk korrekt plattform makteliten regjerer på grunnlag av.

Men hva så når vi er voksne og ute av den direkte påvirkningen i læreapparatet? Ja, til det har makteliten utviklet et ensrettet mediesystem som sørger for at enhver som skaffer seg selvstendig kunnskap som bryter med den PK-vedtatte normen forfølges og ødelegges inntil vedkommende legger seg flat, ber om nåde og holder kjeften sin. Utrolig effektivt. Ja, så effektivt at folket selv holder hverandre i sjakk for å redde venner, barn og bekjente fra utkastelse fra samfunnet.

Og der har vi den antiglobalistiske høyresidens dilemma; De fleste både ønsker og må holde seg innenfor den PK-aksepterte rammen på grunn av jobb og familie. Det denne gruppen presterer av medietilbud blir derfor tannløst og egentlig fungerer det bare som kontrollert opposisjon. Selvkontrollert og under sosial kontroll mer enn direkte styring. Under dette begrepet faller, så langt jeg kan se samtlige norske antiglobalistiske høyreside-medier. Eller rettere sagt forsøk på medier i form av tafatte og tannløse blogger uten annen funksjon enn å avlede oppmerksomheten til leserne / seerne og lytterne fra å radikalisere seg, men bli i folden og la seg passivt føre til slaktebenken som folk.

Et eksempel på dette er hentet fra Frihetskamp som er sektbloggen til Nordfront: "Kanskje er det slik at Philip Manshaus aldri hadde begått disse handlinger om han faktisk hadde blitt tatt opp som medlem og da fått sitt sinne dirigert i riktig retning, det er godt mulig." Riktig retning? Bøtelegges for å henge opp hakekorsflagg 9. april? Delta i anti-Homolobbymarsjer? Samme Frihetskamp oppfordrer medlemmene til "Revolusjon NÅ!" Dette er et klassisk eksempel på PK-avledningsstrategi. Og Høyresiden er stappfull av det.

Tilsvarende er samtlige av de nettmediene jeg har funnet og som etter min oppfatning faller inn under begrepet "antiglobalistisk høyreside". Det er et bilde av feighet, tafatthet, tannløshet og på toppen av det miserable bildet egosentrisitet uten evne til å samarbeide om en samling i bånn engang.

Med et så elendig fundament å stå på er det ikke å undres over at de antiglobalistiske høyresidepartiene går fra den ene fiaskoen til den andre i våre politiske valg. Saken er jo den at i valgene måler vi resultatet av denne påvirkningen dannelses-systemet og medias vedlikehold av det bedriver. Når høyresiden hverken har mulighet til å påvirke dannelsen når den skjer eller vri den rundt som voksen gjennom egen media kan heller ikke fiaskoen til høyresidens partier bli noe annet enn fiasko.

Denne sammenhengen mellom dannelse, media og politiske resultater er enten ukjent for høyresiden eller de mangler totalt evnen til å gjøre noe med det. De ynkverdige mediene / bloggene som finnes gjør egentlig saken bare verre. For å nevne noen av dem:

Ekte Nyheter, Lykten, Alternativ-Media, Akroma og Norgesavisen for å nevne noen. Å gå inn i hver enkelt er uten hensikt - samme ubrukelige greia alle sammen. Da har jeg ikke tatt med medlemsbloggene til Alliansen, SIAN, Frihetskamp og FMI siden de er ment for internt bruk og ikke generelt medium.

Spørsmålet mitt må derfor rettes til dem som ønsker å lykkes i de politiske valg: Hvorfor lager dere ikke, eller rettere får laget, et nettmedium med tekst, bilder, podcast'er, videosnutter og vanlig journalistikk som intervjuer, saksoppfølging gjennom egne journalister og så videre. Med andre ord: Full mediepakke. Jeg kan nesten garantere dere "politikere" at uten en slik satsing hverken kan eller vil dere kunne lykkes i valg.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)