.:Vigrid Forsiden:.


du som bor i Asgard,
La ditt navn være hellig
og hjelp oss til å ære deg.

La din vilje skje
i Asgard som i Midgard.

Gi oss i dag vårt daglige mot som
vi trenger for å bekjempe rasehetsen
mot våre blonde, nordiske kvinner.

La det til slutt bygges en varig fred
basert på de enkelte etniske gruppers
rett til selvbestemmelse og egenutvikling
som du med ditt skaperverk
har bestemt at det skal være.

Slå til jorden de fiender av ditt skaperverk
som nå fornedrer og vanærer våre vakre kvinner
og fordel Midgard rettferdig mellom de folkeslag
som har gjort seg fortjente til din gunst.