.:Vigrid Forsiden:.

Jødedom - Abortindustrien som Folkemord - Artikler:


En abort; mange ofre
- Masseabort er en ulykke for oss alle

Holocaust på de ufødte
- Artikkel om abort


Jødedom - Abortindustrien som Folkemord - Kommentarer:


Jøder bak abort-Holocaustet på 50 millioner i Jew$A

Den mest respekterte og autoritære jødiske rabbineren Moses Maimonides, som levde på 1200-tallet, skrev en bok hvor vi kan hente følgende formaning til jødene: — "Det er enhver jødes plikt å å utrydde de vantro med ens egne hender - Vantro slike som de som følger Jesus av Nasaret". (Maimonides, Book Of Knowledge AKA, The Maimonides Code). Kapner gir oss noen av navnene på de hatefulle jødene som sto bak abortHolocaustet på ikke-jøder i Jew$A. Et massemord som fortsetter idag med jødene som ledende abortmordere. Holocaustet har spredd seg til alle vestlige land og teller i dag flere hundre millioner ofre.

Abortindustrien må stoppes og de ansvarlige stilles for retten etter at dødsstraff er innført!


Sjokk i Pro-Life-kretser i Kanada

- over at jøden, Henry Morgentaler, som innførte abort som masseindustri nå er belønnet med en høy kanadisk orden. Pro-Life-folkene har ikke forstått stort av hvem som har makten i Kanada og deres menneskefiendtlige agenda. Velkommen til virkelighetens verden.


Norske kvinner ønsker flere barn
Èn av to tar abort

Den første artikkelen bygger på en spørreundersøkelse som viser at norske kvinner ønsker flere barn, men at økonomien setter grensene. Den andre artikkelen viser at unge jenter ofte blir nødt til å ta abort fordi de rett og slett ikke har råd til å få barn.

Norske politikere har som jobb å ivareta det norske folkets interesser; men i steden for å belønne kvinner som ønsker å skape en ny generasjon nordmenn så gjør de det til en (økonomisk) belastning å føde barn. Samtidig utsetter de folket for tidenes største trussel ved å åpne grensene for rasefremmed invasjon.

Å la fremmede folkeslag velte inn over grensene samtidig som man fører en politikk som forhindrer at hvite barn blir født er folkemord og forræderi. Vigrid kjemper for vårt folk og en fremtid for våre hvite barn.

Send hjem rasefremmede parasitter og gi pengene til hvite mødre!